Meist

Ameerika Kaubanduskoda Eestis on mittetulunduslik, mittepoliitiline äriettevõtete ühendus. Mittetulundusühingu Ameerika Kaubanduskoda Eestis (edaspidi Koda) tegevuse eesmärk on arendada vastastikku kasulikke majandussuhteid Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi vahel, aidata kaasa ettevõtluse edendamisele, jälgida ja tutvustada Koja liikmetele Eesti seadusandlust ja poliitikat, tutvustada eestlastele Ameerika tavasid ja pühasid ning aidata Koja liikmetel luua omavahelisi ärisuhteid.

Pärast koja taastamist 1997. aastal on kogukonna tagasiside olnud väga positiivne. Äriklaster on võtnud omaks Koja tegevuse ning viinud selle täiesti uuele tasemele. Kojas on üle 125. liikmesettevõtte, mis kinnitab selle eksisteerimise ja tegevuse kasulikkust ja vajalikkust. Koda juhib viie- kuni kümneliikmeline juhatus ning tegevdirektor.

Ameerika Ühendriikide Saadik on Koja Aupresident. USA saatkonna ametnik (2020: Andrea Lindgren) on Koja juhatuse vaatlev liige.

Lisaks kultuuri- ja teavitusprogrammidele on üheks Koja põhitegevuseks eestkoste- ja poliitikaprogrammide organiseerimine ja läbiviimine.

Kojas on 5 aktiivset komiteed :

  • Hariduskomitee
  • Avaliku korra komitee
  • Tervisehoiu komitee
  • Digitaalse ühiskonna komitee
  • Turismikomitee

Lisaks sellele on meil ka 3 aktiivset informatiivset ja auhinnaprogrammi :

  • Juurdepääs USA-le
  • Naised juhtrollides
  • Üleatlandiline Äriauhind

Ameerika Kaubanduskoda Eestis ning selle kogukond on aktiivne heategevuslike organisatsioonide toetaja.